Forma: on-line

Dátum: 9.11.2020

Prítomní: Igor Pribula, Peter Chanas, Patrik Lučanský, Katarína Vigodová, Igor Štefan, Andrej Drábik

Uznesenia:

  1. Prezident SZPZ informoval o aktuálnom čerpaní finančných prostriedkov zväzu.
  2. Prezídium prerokovalo rozpočtové výdavky do konca roku 2020.
  3. Prezídium podporilo návrh organizovania virtuálnych pretekov v spolupráci s J. Marekovou, bližšie informácie o preteku a prihlasovanie budú zverejnené zväzovej stránke.

Spísal: Patrik Lučanský, 9.11.2020