Prítomní: Igor Pribula, Andrej Drábik, Peter Chanas, Patrik Lučanský

Uznesenia:

  1. Prezídium prerokovalo zmeny v ekonomickej smernici a posunulo návrh smernice na schválenie kongresom SZPZ.
  2. Prezídium prerokovalo zmeny v pretekárskom poriadku a posunulo návrh poriadku na schválenie kongresom SZPZ.
  3. Prezídium schválilo program kongresu.
  4. Peter Chanas informoval o vzniknutej situácii ohľadom odmien, poskytovaných ministerstvom za medailové úspechy v sezóne 2017/18.

Spísal: Patrik Lučanský, 18.6.2019