Prítomní: Igor Pribula, Andrej Drábik, Peter Chanas, Patrik Lučanský, Igor Štefan

Uznesenia:

  1. Prezídium prerokovalo návrhy na zmeny v ekonomickej smernici a posunulo návrh smernice na schválenie kongresom SZPZ.
  2. Prezídium prerokovalo návrhy na zmeny v pretekárskom poriadku a posunulo návrh poriadku na schválenie kongresom SZPZ.
  3. Prezídium prerokovalo návrhy na zmeny v Animal Welfare Protokole a posunulo návrh poriadku na schválenie kongresom SZPZ.
  4. Prezídium schválilo program kongresu.

Spísal: Patrik Lučanský, 1.2.2020