Rokovanie sa uskutočnilo online za účasti Igora Pribulu, Jany Marekovej, Patrika Lučanského a Andreja Drábika.

  1. Prezídium schválilo povinnosť úhrady členského za kluby do 28.2.2022.
    (za: 4 hlasy)
  2. Prezídium schválilo delegátov pre zimné preteky nasledovne:
    • Oravská Polhora – Mário Adamko
    • Zuberec – Igor Štefan
    • Ľadová – Andrej Drábik

(za: 4 hlasy)

Spísal: P. Lučanský