Rokovanie sa uskutočnilo online o 19 hod za účasti Igora Pribulu, Petra Chanasa, Andreja Drábika, Janky Marekovej, Igora Štefana a Patrika Lučanského.

Program:

  1. Prezídium zobralo na vedomie podané personálne návrhy na uvoľnené miesto člena kontrolnej komisie v počte 1 – Beáta Lipovská.
  2. Prezídium vyhlasuje voľby na pozíciu predseda Kontrolno-revíznej komisie (Kontrolór zväzu) spôsobom Per Rollam (podľa 2.2.12. Stanov SZPZ) dňa 17.6.2022.
  3. Prezídium schvaľuje volebný poriadok na voľbu Kontrolóra zväzu.
  4. Prezídium schvaľuje podľa volebného poriadku volebnú komisiu v zložení: Patrik Lučanský (predseda), Jana Mareková, Andrej Drábik.

Zapísal Patrik Lučanský