Na základe hlasovania spôsobom Per Rollam predsedov klubov SZPZ dňa 17.6.2022 o kandidátoch na pozíciu Predseda Kontrolno-revíznej komisie (Kontrolór SZPZ) bola do pozície zvolená Beáta Lipovská.

Za kandidátku prišlo 12 odpovedí (hlasovacích lístkov) od delegátov s celkovým počtom 39 platných hlasov. Celkovo sa na voľbách mohlo zúčastniť 19 delegátov s celkovým počtom 45 hlasov. Teda môžeme konštatovať, že kandidát Beáta Lipovská získal jednoduchú väčšinu hlasov a bola zvolená do funkcie predseda Kontrolno-revíznej komisie (Kontrolór SZPZ).

Za prepočítanie hlasov bola zodpovedná volebná komisia v zložení Patrik Lučanský (predseda), Jana Mareková, Andrej Drábik.

Uznesenie:
Na základe hlasovania bola do pozície kontrolóra SZPZ zvolená Beáta Lipovská.

Spísal: Patrik Lučanský, Predseda volebnej komisie
18.6.2022, 10:00