Prítomní: Igor Pribula, , Mariana Kotuliaková, Jana Mareková, Katarína Vigodová, Igor Štefan, kontrolór : Beáta Lipovská

 

Program:

 1. Úvod
 2. Schválenie programu Prezídia SZPZ
 3. Návrh stanov – diskusia o zmenách
 4. kalendár pretekov na sezónu jeseň 2023
 5. delegáti pretekov jeseň 2023
 6. Kongres zväzu 14.10.2023 Mošovce príprava materiálov
 7. nominačné preteky a dôležitosť výsledku z MSR do budúcich sezón
 8. príprava kongresu na 14.10.2023
 9. Rôzne

 

UZNESENIE: P/022/23

 • Prezídium SZPZ schvaľuje Program zasadnutia Prezídia SZPZ konaného dňa 31.8.2023

ZA: 5              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

UZNESENIE: P/023/23

 • Prezídium SZPZ schvaľuje nový návrh stanov
 • Prezídium SZPZ odporúča generálnemu zhromaždeniu na kongrese schváliť zmeny v stanovách SZPZ

ZA: 5              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

(návrh bude komunikovaní delegátom najneskôr 7 dní pred konaním generálneho zhromaždenia)

 

UZNESENIE: P/024/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje kalendár pretekov na jesennú sezónu 2023
   • 9.9.-10.9. Fitmin Race – Pezinská Baba
   • 16.9. Canicross Haniska 2023 – Haniska
   • 23.9.-24.9. Bosorkin Canicross – Košice
   • 7.-8.10. CanisLab Dog Race – Láb
   • 14.-15.10. MSR CanisLab Mošovce  – Mošovce
   • 25.10.-29.10. – MS ICF 2023 – Leipa (GE)
   • 9.-12.11.  MS FISTC Off-Snow – Abertamy (CZ)
   • 20-26.11. MS IFSS Dryland – Olvega (ESP)
   • 2-3.12. Danubia Sled Dog Race – Šamorín

ZA: 5              PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0

 

UZNESENIE: P/025/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje delegátov pretekov na jesennú sezónu 2023
   • 9.9.-10.9. Fitmin Race –  Zuzana Orsag
   • 16.9. Canicross Haniska 2023 – Igor Štefan
   • 23.9.-24.9. Bosorkin Canicross – Katarína Vigodová
   • 7.-8.10. CanisLab Dog Race – Katarína Vigodová
   • 14.-15.10. MSR CanisLab Mošovce  – Jana Mareková
   • 2-3.12. Danubia Sled Dog Race – Mariana Kotuliaková

ZA: 5              PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0

 

UZNESENIE: P/026/23

  • Kongres zväzu 14.10.2023 Mošovce / Turčianske Teplice – príprava materiálov
   • 7 dní pred konaním generálneho zhromaždenia je nutné rozposlať všetkým dotknutým delegátom dokumenty týkajúce sa generálneho zhromaždenia.
   • Výzva na nahlasovanie kandidátov na uvoľnené pozície v Prezídiu SZPZ – najneskôr 3 dni pred konaním GZ musia byť zverejnení kandidáti.
   • Do 29.9. 2023 nahlásiť Prezídiu vyplnené návrhové lístky so súhlasom na kandidatúru.
   • Pozície v Prezídiu SZPZ na ktoré je možné kandidovať :
     • Viceprezident pre WSA
     • Viceprezident pre FISTC
     • Člen disciplinárnej komisie

ZA: 5              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

UZNESENIE: P/027/23

 • nominačné preteky a dôležitosť výsledku z MSR do budúcich sezón
  • Nominačný pretek pre ICF – Fitmin race Pezinská Baba. Z dôvodu termínu odoslania prihlášok, sa stáva nominačným prvý deň preteku.
  • Nominačný pretek pre IFSS – Láb Dog Race a MSR Mošovce sa stávajú nominačnými pretekmi pre kategórie s jedným psom, aj pre kategórie s dvoma a viac psami

*** Pripomíname podmienku nominácie – účasť na minimálne 3 pretekov organizovaných SZPZ v zmysle smernice pre nominačné kritériá.

 • Nominačný pretek pre IFSS – Láb Dog Race a MSR Mošovce sa stávajú nominačnými pretekmi pre kategórie s jedným psom, aj pre kategórie s dvoma a viac psami

*** Pripomíname podmienku nominácie – účasť na minimálne 3 pretekov organizovaných SZPZ v zmysle smernice pre nominačné kritériá.

ZA: 5              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

UZNESENIE: P/028/23

 • Príprava kongresu – generálneho zhromaždenia 14.10. Mošovce / Turčianske Teplice
  • Nominačný pretek pre ICF – Fitmin race Pezinská Baba. Z dôvodu termínu odoslania prihlášok, sa stáva nominačným prvý deň preteku.
  • Nominačný pretek pre IFSS – Láb Dog Race a MSR Mošovce sa stávajú nominačnými pretekmi pre kategórie s jedným psom, aj pre kategórie s dvoma a viac psami

*** Pripomíname podmienku nominácie – účasť na minimálne 3 pretekov organizovaných SZPZ v zmysle smernice pre nominačné kritériá.

ZA: 5              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

UZNESENIE: P/029/23

  • Kongres zväzu 14.10.2023 Mošovce / Turčianske Teplice – príprava materiálov
   • Správy viceprezidentov organizácií za uplynulú sezónu
   • Schválenie kongresových komisii : volebná, návrhová, mandátová
   • Schválenie zapisovateľa, overovateľov, skrutátorov
   • Schválenie Rokovacieho poriadku, Volebného poriadku
   • Ročná uzávierka
   • Správa kontrolóra za uplynulé obdobie
   • Pretekársky poriadok / úprava – zmeny / postihy
   • Disciplinárny poriadok – postihy mimo pretekov

ZA: 5              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

Zapísala: Mariana Kotuliaková