Prezident zväzu zvoláva online stretnutie prezídia na 15.11.2023 o 19:00

Program:

1.zhodnotenie jesennej sezóny ,MS ICF, MS Fistc

2.pripravenosť na MS IFSS a WSA

3.vývoj ekonomickej situácie zväzu

4. Rôzne