Vážení členovia WSA,

Sme zdrvení, že musíme oznámiť zrušenie majstrovstiev sveta WSA Dryland World Championship 2021 v Belgicku.

Zúfalo sme dúfali, že situácia s COVID-19 napokon umožní, aby sa podujatie uskutočnilo. Sprísnenie obmedzení Covid v celej Európe a novo uložené cestovné obmedzenia určené na boj proti šíreniu variantu Omicron však znamenajú, že nedokážeme ponúknuť férové ​​preteky, ktoré sú prístupné všetkým konkurentom. V dôsledku toho sme sa rozhodli zrušiť majstrovstvá sveta WSA Dryland 2021 v Belgicku.

Sme nesmierne vďační nášmu belgickému členovi Mushing Belgium za to, že vo veľmi krátkom čase začal pripravovať preteky. Za menej ako dva mesiace mali všetko pripravené na skvelý šampionát. Nie je však všetko stratené a s radosťou oznamujeme, že Mushing Belgium súhlasilo s usporiadaním majstrovstiev sveta WSA Dryland 2022 od 11. do 13. novembra 2022.

Podľa smerníc WSA v najbližších dňoch vrátime štartovné mínus 15 €, ktoré pôjde Mushing Belgium ako príspevok na všetky nenávratné výdavky, ktoré im vznikli. WSA a naši členovia sa spoločne postarajú o to, aby dnešným oznámením nebol Mushing Belgium finančne poškodený.

— English —

Dear Members,

We are devastated that we have to announce the cancellation of the WSA Dryland World Championship 2021 in Belgium.

We had desperately hoped that finally the Covid-19 situation would allow for the event to go ahead. However, the tightening of the Covid restrictions across Europe and the newly imposed travel restrictions designed to combat the spread of the Omicron variant mean that we are unable to offer fair races that are accessible to all competitors. As a result, we have decided to cancel the WSA Dryland World Championships 2021 in Belgium.
We are hugely grateful to our Belgian member Mushing Belgium for stepping up to the plate at very short notice. In less than two months, they had everything in place for a great Championship. However, not all is lost and we are happy to announce that Mushing Belgium has agreed to host the 2022 WSA Dryland World Championships from 11-13 November 2022.
As per WSA guidelines, in the next few days we will refund the starting fees minus €15, which will go to Mushing Belgium as a contribution for all the non-recoverable expenses they have incurred. Together, the WSA and our members will make sure that Mushing Belgium will not be harmed financially by today’s announcement.