Prosíme záujemcov o štart na ME FISTC Pragelato (on-snow) 2020 aby do 5.2.2020 potvrdili záujem o reprezentáciu na email ŠTK icistefan@gmail.com a kópiou na email prezídia prezidium@mushing.sk. Záujemci musia spĺňať aktuálne nominačné kritériá (https://mushing.sk/smernica-pre-nominacne-kriteria-na-me-ms/) a zároveň k prihláške priložiť riadne vyplnený registračný formulár (https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf). Zároveň prosíme záujemcov, aby do 5.2.2020 uhradili plné štartovné vo výške 85€, juniori 20€.

Dĺžky tratí:

  • Skijoring – 13 km
  • D – 5,5 km
  • C – 7,5 km
  • B – 13 km
  • A – 13 km alebo 19 km
  • O – 19 km
  • Distance – 25 km

Facebooková stránka udalosti: https://www.facebook.com/events/2708417262612890/

FISTC EC sprint MD LT invitation