Oznam pre záujemcov o účasť na ME IFSS Falun 2020, aby svoj záujem prejavili nahlásením svojich kontaktných údajov a kategórie na drabik.andrej@gmail.com a kópiu na prezidium@mushing.sk najneskôr do 20.1.2020. Záujemci musia spĺňať aktuálne nominačné kritériá (https://mushing.sk/smernica-pre-nominacne-kriteria-na-me-ms/) a zároveň k prihláške priložiť riadne vyplnený registračný formulár (https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf).