Nahrávam Udalosti

Usporiadateľ pretekov: Flying Husky, o.z.
Miesto konania pretekov: Šamorín – Čilistov, Slovakia
Riaditeľ pretekov: Peter Chanas
Druh pretekov: Vozíky – šprint (off-snow – sprint)
Trať pretekov: 5,2 km (rovinatá cez lesíky a lúky) – hlavné preteky

2 km (rovinatá cez lesíky a lúky) – hlavné preteky – kategória Mladší Junior

Pravidlá súťaže: podľa pretekárskeho poriadku SZPZ
Vyžaduje sa striktné dodržiavanie PP v oblasti správania sa psov a pretekárov na trati voči ostatným účastníkom. Porušenie sa prísne trestá!
Protipandemické opatrenia: Preteky budú organizované v režim: OP (očkovaní/prekonaní) –

To znamená, že pretekov sa bude mocť zúčastniť len ososba (športovec a aj doprovod), ktorá preukáže, že bola plne zaočkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní. Deti od 2 do 12 rokov sa považujú za očkované pokiaľ im bol vykonaný test ba ochorenie COVID-19 (Ag test – platnosť 48 hod., RT-PCR test platnosť 78 hod.)
Prosíme záujemcov, ktorý sa chcú prihlásiť na preteky aby túto skutočnosť zobrali do úvahy. Pokiaľ pretekár alebo doprovod nebude spĺňať podmienky, nebude mú umožnený štart alebo vstup do priestororv pretekov. šatrtovné sa v takomto prípade nevracia.
Na pretekoch je obmedzený počet účatsníkov na 200 osôb.

Okres pre určenie stupňa COVID Automatu: Dunajská streda
Pre účasť musia byť splnené nasledovné podmienky: na stránke pretekov
Ostatné podmienky:

– opatrenia pre vstup platia pre všetkých účastníkov, t.j. pretekár, pomocník aj deti a iný doprovod
– diváci sú zakázaní!
– obmedzte prosím doprovod čo na najnutnejšiu mieru!
– doklad o očkovaní alebo prekonaní ochorenia musia mať všetky osoby stále pri sebe
– nutnosť nosenia rúšok v celom priestore pretekov okrem samotného pretekania (účasník si zloží rúško bezprostredne pred štartom). Kto nebude toto nariadenie dodržiavať bude automaticky diskvalifikovaný bez varovania.
– nutné dodržiavanie odstupov a minimálne skupinkovanie.
– priebežná dezinfekcia rúk
Prihlasovanie bude záväzné, takže poprosíme len o prihlásenie pretekárov, ktorí naozaj majú záujem pretekať za týchto podmienok. Počty musíme nahlasovať dopredu na RÚVZ DS.

The following conditions must be met for participation:
– Each competitor MUST present himself with complete vaccination QR code.
– this applies to all participants, i.e. racer, helper and children and other escorts
– spectators are forbidden!
– please limit the escort to the minimum necessary!
– all persons must keep the certificate of vaccination with them at all times
– you need to wear face mask in the entire area of the race except for the race itself (the participant will fold the mask immediately before the start). Anyone who does not comply with this regulation will be automatically disqualified without warning.
– necessary distancing and minimal grouping.
– regular hand disinfection

Regulations for entry in the area of Slovak Republic is for now as follows:
– you need to be fully vaccinated.
– Check relevant web sites of foreign affairs ministry of your country
– you need to register before entering Slovakia on http://korona.gov.sk/ehranica and keep with you the confirmation during the whole stay in Slovakia
– Toto platí aj pre občanov ČR!!!

Súťažné kategórie: Canicross (CC), Bikejoring (BKJ), Scooter (SC1, SC2), Káry (MZ,
VZ) – všetky v kategórii otvorená a RNB
Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov podľa PP, teda minimálne pri účasti troch pretekárov v
kategórii. Oddelené hodnotenie ženy minimálne pri účasti
troch žien a troch mužov v kategórii.
Časový harmonogram: Piatok – prezentácia pretekárov, štartové čísla
Sobota – brífing, štart 1. kola
Nedeľa – štart 2. kola, vyhodnotenie
Uzávierka prihlášok: 26.11.2021
Štartovné: Hlavné preteky:
Člen SZPZ … 30,- €
Ostatní pretekári … 35,- €
Ďalší štart toho istého pretekára … 15,- €Mládež (Junior/Mladší Junior):
Člen SZPZ … 15,- €
Ostatní pretekári … 20,- €
Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie
príslušného veterinára
Vyhlásenie výsledkov: Do 1:30 hodiny po dobehnutí posledného pretekára
Ubytovanie: pretekári si zabezpečujú sami
Stravovanie: raňajky + obed v sobotu, raňajky v nedeľu v cene štartovného
pre pretekára (okrem hobby pretekov)
Ostatné a bližšie informácie: www.flyinghusky.eu

  * Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien - Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

  **Registration to the FCI categoriec is possible, only for the dogs of following breeds - Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyed, Greenland dog. The origin of the dogs must be shown by their original pedigree.

  Chiplist

  Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom našej webovej stránky. / By using this form, you consent to the storage and processing of your data via our website.

  Meno
  Klub
  Kategória
  Psy
  Lenka Bičkošová
  Husky Racing Team
  Bikejoring (1 pes FCI)
  1 SH
  Kristína Banziová
  Musher klub Trenčín
  Bikejoring (1 pes)
  1
  Bettina Thiel
  --- Foreign musher ---
  Bikejoring (1 pes)
  European Sleddog
  Barbara Vojnic
  --- Foreign musher ---
  Bikejoring (1 pes)
  ESD
  Barbara Vojnic
  --- Foreign musher ---
  Bikejoring (1 pes)
  ESD
  Loretta Böhm
  --- Foreign musher ---
  Bikejoring (1 pes)
  ESD
  Petra Bergauer
  --- Neregistrovaní ---
  Bikejoring (1 pes)
  Hound
  Jozef Pelikán
  SHT Haniska
  Bikejoring (1 pes)
  1, border kolia
  Lenka Bičkošová
  Husky Racing Team
  Canicross (1 pes)
  1 LABmix
  Petra Bergauer
  --- Neregistrovaní ---
  Canicross (1 pes)
  2
  David Gabris
  --- Neregistrovaní ---
  Canicross (1 pes)
  1 SH
  Zuzana Andrassyova
  Speed 4 Dogs
  Canicross (1 pes)
  1
  Kristína Marošová
  Speed 4 Dogs
  Canicross (1 pes)
  1 alaskan
  Monika Polťáková
  Speed 4 Dogs
  Canicross (1 pes)
  1, Alaskan
  Lucia Pelikánová
  SHT Haniska
  Canicross (1 pes)
  1. ESP
  Igor Pribula
  PRIMA Siberian Husky klub
  Malý záprah (3-4 psy FCI)
  3
  Patrik Lučanský
  Husky Racing Team
  Scooter (1 pes FCI)
  1 SH
  Peter Krajčovič
  Flying Husky
  Scooter (1 pes FCI)
  Peter Krajčovič
  Flying Husky
  Scooter (1 pes)
  1 SH
  Bettina Thiel
  --- Foreign musher ---
  Scooter (1 pes)
  European sleddog
  Peter Chanas
  Flying Husky
  Scooter (2 psy FCI)
  1/SH
  Ivan Halás
  SHT Haniska
  Scooter (2 psy)
  2 ESP
  Branislav Sedilek
  SHT Haniska
  Scooter (2 psy)
  2, ESD