Nahrávam Udalosti
Udalosť sa už uskutočnila.

*Miesto preteku:* Haniska pri Prešove

*GPS:* 48.9586632, 21.2366202

*Trať:* 3,3 km, detský beh kratší

*Program podujatia:*
8:00 – 9:00 Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa
9:30 – briefing pretekov
10:00 štart prvého pretekára, individuálne štarty
Vyhlásenie víťazov a zverejnenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.
Akákoľvek zmena programu je zo strany usporiadateľa vyhradená!

*Prihlásenie na pretek:*
Je možné len online cez www.mushing.sk
Štart na preteku je možný len v prípade riadneho prihlásenia online a uhradenia štartovného.

Prihlásenie na mieste nebude možné.

*Uzávierka prihlásenia:*

21.9.2022

*Štartovné:*
Štartovné: 10 € registrovaný pretekár v SZPZ (Slovenský zväz psích záprahov) / 15 € neregistrovaný pretekár do uzávierky na účet (účet bude uvedený pri jednotlivých kolách).
Platba na mieste bude možná len po dohode s usporiadateľmi – platí pre zahraničných pretekárov.
V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.

V cene štartovného je zahrnuté aj občerstvenie pre pretekára – pri viacerých štartoch, je nárok len na jedno občerstvenie. V prípade neúčasti je štartovné nenávratné.

*Číslo účtu na úhradu:*
SK 8902000000001312857358

*Pravidlá pretekov:*
*Pre prezentácii pretekára je potrebné predložiť platný očkovací preukaz psa spolu s platným očkovaním.
*Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke.
*Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre štart vo všetkých kategóriách.
*Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný!
*Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.
*Prilba okrem kategórie canicross je povinná!

Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia. Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak.

Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciu!! Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!!

*Kontakt na usporiadateľa:*
Jaroslav Bánoci (FB) +421917436719

*Kategórie:*

Beh so psom (CC), bike so psom (BKJ), kolobežka so psom (SC)

CC 1 pes muži
CC 1 pes ženy
CC 1 pes čistokrvný FCI*
BKJ 1 pes muži
BKJ 1 pes ženy
BKJ 1 pes čistokrvný FCI*
SC 1 pes muži/ženy
SC 1 pes muži/ženy čistokrvný FCI

SC2 muži/ženy spolu

Detský beh

*Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien – Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.
Vyhlásenie víťazov je možné len pri účasti 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.

www.mushing.sk

Prihlasovanie bolo uzatvorené.

Meno
Klub
Kategória
Psy
Roman Reištetter
KPZ Humenné
BKJ 1 pes čistokrvný FCI
1, SH
Jaroslav Bánoci
SHT Haniska
BKJ 1 pes muži
1 ESP
Filip Rybar
SHT Haniska
BKJ 1 pes muži
1/ESP
Matúš Hájek
SHT Haniska
BKJ 1 pes muži
1/ESP
andrej drabik
SHT Haniska
BKJ 1 pes muži
1esp
Ľubomír Sobek
--- Neregistrovaní ---
BKJ 1 pes muži
1/ESP
Rastislav Šišolák
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes čistokrvný FCI
1/Samoyed
Martina Šmajdová
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes čistokrvný FCI
1
Eliška Šnajderová
KPZ Humenné
CC 1 pes čistokrvný FCI
1, SH
Roman Reištetter
KPZ Humenné
CC 1 pes čistokrvný FCI
1, SH
Carla Reištetterová
KPZ Humenné
CC 1 pes čistokrvný FCI
1, SH
Ján Mirilovič
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes muži
1
Matúš Hájek
SHT Haniska
CC 1 pes muži
1/ESP
Peter Mihaľák
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes muži
1 - Cavalier King Charles Španiel
Silvia Balogova
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes ženy
1pes,karelsky medvedí pes
Jana Tomaščíková
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes ženy
1, maly bradac
Zuzana Šmotková
SHT Haniska
CC 1 pes ženy
1,výmar
Spackova Daniela
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes ženy
1
Marcela Bimbová
SHT Haniska
SC 1 pes muži/ženy
BO malinois
Jaroslav Bánoci
SHT Haniska
SC 1 pes muži/ženy
1 ESP
Fllip Rybar
SHT Haniska
SC 1 pes muži/ženy
1/ESP
Jakub Hájek
SHT Haniska
SC 1 pes muži/ženy
1/ESP
andrej drabik
SHT Haniska
SC 1 pes muži/ženy
1esp
Patrik Pribula
PRIMA Siberian Husky klub
SC 1 pes muži/ženy čistokrvný FCI
1, Siberian Husky
Jakub Hájek
SHT Haniska
SC 1 pes muži/ženy čistokrvný FCI
1/SH
Jaroslav Bánoci
SHT Haniska
SC2 muži/ženy spolu
2 ESP
andrej drabik
SHT Haniska
SC2 muži/ženy spolu
2ESP

Až po skončení udalosti.