Nahrávam Udalosti

V Roku 2022 vám spolu s Fitminom prinášame dva samostatné preteky v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. Druhým z nich je dvojdňový jesenný pretek v krásnom prostredí lesov pezinskej Baby.

Usporiadateľ pretekov: Speed 4 dogs

Termín: sobota a nedeľa 10-11.9 2022 , 10:00

Miesto: Pezinská Baba

Trať pretekov: 3km lesné cesty

Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka sobota od 07:30, možnosť prezentácie v piatok 18:30-20:00
ŠTART prvého pretekára sobota 10:00 (organizátor si vyhradzuje právo na zmenu štartu podľa počasia na skoršiu hodinu)
Štarty individuálne.
Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.

Bohatá tombola—

Zmena programu vyhradená.

Súťažné kategórie:

  • CC 1 pes muži
  • CC 1 pes ženy
  • CC 1 pes čistokrvní FCI
  • Bkj 1 pes muži
  • Bkj 1 pes ženy
  • Bkj 1 pes čistokrvní FCI
  • SC 1 pes muži/ ženy spolu
  • SC 1 pes čistokrvní FCI
  • Canicross Detská kategória- cca 700m (štartovné 5 eur, vyhodnotenie a ceny pre všetky detičky, registrácia a platba na mieste)

UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.

Vyhodnotenie kategórie:
Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.

Prihlášky: online na www.mushing.sk Na preteku môžu štartovať len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaregistrovali do termínu uzávierky prihlášok.

Registrácia na mieste okrem detskej kategórie NIEJE MOŽNÁ!

Uzávierka prihlášok: streda 07.09. 2022 o 21:00

Štartovné:
30,- eur pre nečlenov SZPZ, pre členov SZPZ 25,- Eur

Číslo účtu pre platbu:
SK2975000000004022680316

Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Taktiež prosíme priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
Štartovné je neprenosné na inú osobu a nevratné.

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami.

Účastníci do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC,SC a BKJ.
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!
Pretek sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.

Kontakt:
Jana Mareková 00421903319729
jana@non-stopdogwear.sk

Mário Adamko 00421907112498

Prihlasovanie ešte nebolo spustené.

Prihlasovanie ešte nebolo spustené.

Až po skončení udalosti.