Kongres FISTC 2021 sa uskutočnil 24.11.2021 v zázemí nadchádzajúcich ME FISTC 2021 v nemeckom Klaistowe. Kongres bol preložený z pôvodného jarného termínu vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu. Zahájil a zároveň viedol ho prezident FISTC Alain Diffort.

Priebeh kongresu:

 1. Správa prezidenta
  • Zhrnul súčasnú situáciu s organizovaním pretekov a snahu o organizáciu pretekov v nových lokalitách.
 1. Report viceprezidenta a pokladníka
  • Priblížil aktuálnu finančnú situáciu FISTC, informoval o kongrese 2022 a záujemcoch o organizáciu nasledujúcich majstrovstiev.
 1. Report sekretára
 2. Reporty ostatných členov boardu (riaditeľ pre šprint, distance, cart, veterina, animal welfare)
  • Bez prezentovania reportov, vzhľadom na absenciu pretekov v poslednej sezóne.
 1. Preplácanie nákladov členom boardu
 2. Nový záujemcovia o vstup do FISTC
  • Žiadne nové prihlášky národných federácií do FISTC
 1. Návrhy uznesení
  • Board FISTC
   • nová kategória pre zimné preteky – zimná kolobežka – 11 za, 6 proti. Kategória bude otvorená ako skúšobná na obdobie 2 rokov, bez udeľovaného titulu
   • nová kategória pre zimné preteky – canicross na snehu – 17 za. Kategória bude otvorená ako skúšobná na obdobie 2 rokov, bez udeľovaného titulu
  • Rakúsko
   • Potrebné absolvovanie výstavy pre udelenie racepassu – 17 proti
   • Úprava definície bicykla a kolobežky v pravidlách FISTC, tak aby sa zabránilo použitiu e-biku a e-kolobežky – 17 za
  • Taliansko
   • Organizácia ME FISTC Cart 2022 – CIS – za 17
  • Slovensko
   • Objasnenie situácie ohľadom racepassov a musherpassov.
  • Dánsko
   • Organizácia kongresu pre rok 2022 v klasickom termíne, ktorý je v súlade so stanovami FISTC.
  • Maďarsko
   • Úprava vekovej hranice kategórie Canicross Veteran – 40 rokov – 17 za
   • Kategória Canicross (8-10r) – schválená v pomere 13-2-2, nebude však udeľovaný titul ME
  • Taliansko – FIMSS
   • Ponúkli FISTC software na správu databázy racepassov, informovali o možnej implementácii a o povinnostiach členských federácií.
 1. Kalendár pretekov
  • MS Šprint 2022 – Taliansko, FIMSS, lokalita bude oznámená v januári (kvôli obmedzeniam súvisiacim s COVID-19), 18.-20.2.2022
  • ME MID 2022 – bez záujemcu o organizáciu
  • Kongres FISTC 2022 – 21./22.5.2022, Taliansko
  • ME FISTC Cart 2022 – Taliansko, CIS, bližšie informácie zverejnia neskôr
  • ME Cart 2023 – Česko, Abertamy/Nové Mesto na Morave
  • ME Cart 2024 – Taliansko, FIMSS, 2 možné lokality, bude oznámené neskôr

Ďalší kongres FISTC sa uskutoční v Taliansku.

Patrik Lučanský, viceprezident pre FISTC.

Zápisnica na stiahnutie (od prezídia FISTC): Minutes of the GA 2021