Forma: on-line

Dátum: 24.8.2020

Prítomní: Igor Pribula, Peter Chanas, Patrik Lučanský, Katarína Vigodová

Uznesenia:

 1. Prezídium schválilo delegátov na jesenné preteky:
  • Doľany – Štefan Šterk
  • Kuchyňa – Štefan Šterk
  • Plavecký Štvrtok – Mariána Kotuliaková
 2. Prezídium prijalo prihlášku usporiadateľov preteku v Zuberci 23.-24.1.2021 a zároveň schválilo ich žiadosť o pridelenie štatútu MSR.
 3. Prezídium prerokovalo a schválilo podmienky nominácie na ME ESDRA 2020 (https://mushing.sk/oznam-pre-zaujemcov-o-ucast-a-me-esdra-auronzo-di-cadore-2020/)
 4. Prezident SZPZ informoval o aktuálnom čerpaní rozpočtu SZPZ.
 5. V rámci časti rôzne boli prijaté nasledujúce uznesenia:
  • Peter Chanas informoval o situácii ohľadom systému Membery.
  • Prezídium SZPZ sa dohodlo na hlasovaní za prijatie Argentíny do federácie IFSS.
  • Prezídium prijalo podnet Kataríny Vigodovej vzťahujúci sa na incident na jarných pretekoch v Mošovciach a posunie ho ďalej na prerokovanie disciplinárnej komisii SZPZ.
  • Prezídium zároveň vyzýva organizátorov, aby pred štartom upozornili pretekárov na dodržiavanie pretekárskeho poriadku so zvláštnym dôrazom na nezvládnutie a agresivitu psov na trati. Zároveň pretekárov upozorňujeme na nahlasovanie nevhodného správania na trati, ktoré umožňuje riešenie takýchto problémov v rámci právomocí delegáta / riaditeľa preteku, prezídia a disciplinárnej komisie SZPZ.

Spísal: Patrik Lučanský, 24.8.2020