Nahrávam Udalosti

English version below.

‼️‼️ Vážení účastníci,
Vzhľadom na stále pretrvávajúcu situáciu s vírusom Covid-19 sme nútení zmeniť termíny konania prvých dvoch kôl Fitmin cupu 2019.
Pevne veríme, že sa po lete všetko upokojí a budeme sa môcť všetci v zdraví stretnúť v septembri . Keďže si uvedomujeme, že aj organizátori iných podujatí budú dátumy presúvať, rozhodli sme sa konanie Fitmin cupu vám všetkým uľahčiť a prvé kolo spojiť s druhým do jedného víkendu.
‼️ V Kuchyni na prvom kole sa teda uvidíme 5.9.
‼️ v Doľanoch bude hneď v nedeľu 6.9.
Presunutie kôl po nariadení Vlády SR nás zastihlo vo chvíli, keď už boli prípravy podujatí v plnom prúde, vrátane investícií do materiálu a služieb. Z tohto dôvodu žiaľ tým z vás, ktorým nový termín preteku nebude vyhovovať,  niesme schopní aktuálne štartovné vrátiť. Štartovné preto presúvame na nové termíny. Ak sa nebudete môcť preteku v novom termíne zúčastniť, štartovné Vám bude vrátene v deň ich konania.
V prípade otázok prosím kontaktujte p. Marekovú na tel čísle 0903319729
Ďakujeme za pochopenie
Novy termin a aj zmena prveho a druheho kola v poradi- 1. Kolo 5.9. Kuchyna, 2.kolo 6.9. Dolany

V roku 2020 sme pre vás pripravili seriál troch pretekov s jedným dvojkolom, v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. V rámci jednotlivých kôl budú účastníci zbierať body v každej kategórii zvlášť a na finálovom kole budú vyhlásení víťazi celoročného Fitmin Cupu 2020. Každé kolo preteku bude taktiež vyhodnotené vecnými cenami zvlášť. Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií celého FITMIN CUPu je okrem získania dostatočného počtu bodov na víťazstvo podmienené aj účasťou na finálovom dvojkole cupu- (Ak pretekár nebude prítomný na finálovom preteku, cena sa posunie ďalšiemu podľa súčtu bodov z jednotlivých kôl) a taktiež otvorením kategórie na každom kole podľa pravidiel SZPZ.

Bodové hodnotenie FITMIN CUPu:
V rámci Cupu sa súťaží v troch rôznych kategóriách – Canicross, Bikejoring, Scooter

Účastníci jednotlivých kôl budú hodnotení podľa umiestnenia počtom bodov:
1. miesto – 20 bodov
2. miesto – 18 bodov
3. miesto – 16 bodov
4. miesto – 15 bodov
5. miesto – 14 bodov
6. miesto – 13 bodov
7. miesto – 11 bodov
8. miesto – 9 bodov
9. miesto – 7 bodov
10. miesto – 5 bodov
11. miesto a ďalšie – 1 bod
Počty bodov zbiera dvojica v jednotlivých kategóriách zvlášť a body z rôznych kategórii sa nedajú sčítavať. (Príklad: ak pretekár pôjde v jednom kole kategóriu BKJ a v druhom CC, body má v každej kategórii za jeden štart.)

Termíny kôl FITMIN CUPu 2020:
1. Kolo 5.9. Kuchyňa
2. Kolo 6.9. Doľany
3. Kolo-Finále – 12.-13.9. Plavecký Štvrtok (toto kolo je dvojdňový pretek a vyhodnocuje sa iba v nedeľu súčtom časov z oboch dní)

Usporiadateľ pretekov:
Speed 4 dogs

Miesto: JM Vinárstvo Doľany

Trať pretekov: cca 2km vinohrad

Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka od 08:00 do 09:00
ŠTART prvého pretekára 10:00
Štarty individuálne.
Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.

Bohatá tombola

V cene štartovného obdrží pretekár štartovací balíček, pitný režim, účastnícku „medajlu“ (nechajte sa prekvapiť jednotlivými kolami), fľašku vína z vinárstva JM Doľany a kupón na degustáciu- (Iba prvý štart)
Zmena programu vyhradená.

Súťažné kategórie:
CC 1 pes do 14,9kg muži
CC 1 pes do 14,9kg ženy
CC 1 pes nad 15kg muži
CC 1 pes nad 15kg ženy
CC 1 pes nad 15kg čistokrvní FCI
Bkj 1 pes muži
Bkj 1 pes ženy
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
SC 1 pes muži/ ženy spolu
SC 1 pes čistokrvní FCI
Canicross Detská kategória- cca 500m-700m (štartovné 5 eur, vyhodnotenie a ceny pre všetky detičky, registrácia a platba na mieste)

UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.

!!!NOVINKA!!! JEDNA DVOJICA – Tj rovnaký pes a majiteľ MÔŽU ŠTARTOVAŤ V JEDEN DEŇ V DVOCH RÔZNYCH KATEGÓRIÁCH!!

Pričom si pretekár v prihláške volí hlavnú kategóriu a do poznámky uvádza kategóriu „hobby“, ktorá bude vyhodnotená samostatne symbolicky. Dvojica si môže zvoliť však iba jednu „kolesovú“ disciplínu a jeden z dvoch štartov musí byť vždy Canicross- kôli náročnosti kolesových disciplín na psa.

Štartovné za druhý štart s rovnakým psom—5eur, platba na mieste. Pretekár má nárok iba na jeden štartovací balíček a účastnícku medajlu.

Vyhodnotenie kategórie:
Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.
Prihlášky: online na www.mushing.sk Na jednotlivých kolách môžu štartovať len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaregistrovali na jednotlivé kolo do termínu uzávierky prihlášok.

Registrácia na mieste okrem detskej kategórie NIEJE MOŽNÁ!

Uzávierka prihlášok: streda 2.9. 2020 o 22:00

Štartovné:

Registrovaní pretekári v SZPZ:

Členovia SZPZ budú mať na FITMIN CUP 2020 jednotné štartovné bez ohľadu na dátum prihlásenia: 15EUR na jednokolové a 25EUR na dvojkolové preteky. Detské kategórie budú dokonca ZDARMA pre všetky deti, ktoré sú členmi SZPZ.

Neregistrovaní pretekári:

Doľany – do 29.2. —- 15,-EUR,

Od 1.3. do 31.3—- 17,-EUR

Od 1.4. do 2.9. —-20,- EUR

Celý cup (3 kolá) do 31.7. —- 55,- EUR darček UTERÁK „FITMIN CUP“ GRÁTIS

od 1.8. do 2.9.——55,- EUR bez darčeka

V prípade štartu v ďalšej kategórii s iným psom sa platí polovičné štartovné.

Číslo účtu pre platbu :
SK2975000000004022680316

Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
Štartovné je neprenosné na inú osobu, iné kolo Fitmin Cupu a nevratné.

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami.

Účastníci do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC,SC a BKJ.
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!
Seriál pretekov sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.

Kontakt:
Jana Mareková 00421903319729
jana@non-stopdogwear.sk

Mário Adamko 00421907112498

fitmincup2020

English version:

Organizer: Speed4dogs

Participants will collect points in all 3 races. There is no possibility to sum points from different categories. Winners of Fitmin Cup 2020 will be decorated after the last 2 days race in Plavecký Štvrtok. Winners of each race will be also decorated after each and every race. Thanks to our sponsors they will also receive valuable prizes after each race.

The winners of FITMIN CUP will be introduced after the last race and only the competitors attending the last race in Plavecký Štvrtok can be decorated as FITMIN CUP 2020 winners (podium positions 1.,2.,3.). If the competitor with the best score will not be present on the last race, podium position goes to the competitor with the next highest number of points.

Racers will compete in these categories:

CC 1 dog 0 -14,9kg MEN
CC 1 dog 0 – 14,9kg WOMEN
CC 1 dog over 15kg MEN
CC 1 dog over 15kg WOMEN
CC 1 dog over 15kg PURE BREED FCI (nordic breed only)
Bkj 1 dog MEN
Bkj 1 dog WOMEN
Bkj 1 dog PURE BREED FCI (nordic breed only)
SC 1 dog men/women together
SC 1 dog PURE BREED FCI (nordic breed only)
Canicross CHILDREN – 500m-700m (start fee 5 eur, Prizes for all children, REGISTRATION and payment at the Event)

WARNING !!!
All SC and BKJ racers must wear a helmet (not for CC)

!!!THIS IS NEW!!!

One dog with the same person can compete in 2 different categories, but one of them must be Canicross. There is no posibility to compete in 2 wheel categories. The start fee for the hobby category is 5 EUR (register ONLINE by note additionaly to the main category) For example if you run canicross like your main cat and want to try BKJ for fun, write the note HOBBY BKJ in your registration form.

In the registration form THE COMPETITOR will choose his main category and in the NOTE section will add his HOBBY category. All these HOBBY categories will be decorated separately from the main categories with small prizes.

The start fee for the second start with the same dog is 5 EUR (pay at the EVENT).
The racer will get only one sart package and the participant medal.

PODIUM RESULTS:
PODIUM WINNERS will be decorated only if there are 3 racers competing in the category.

Registration form: online at https://mushing.sk/preteky/

All racers must fill the registration form at www.mushing.sk (latest on Wednesday before the race). Registration on the event IS NOT POSIBLE!

Colecting points in FITMIN CUP 2020:

All participants will earn points like this:

1st position – 20 points
2nd position – 18 points
3rd position – 16 points
4th position – 15 points
5th position – 14 points
6th position – 13 points
7th position – 11 points
8th position – 9 points
9th position – 7 points
10th position – 5 points
11th position – 1 point
All the others positions – 1 point

The DOG and RACER will earn different points in different categories. Points from different categories can’t be mixed together. (For example if the racer compete in Dolany on bike and in Kuchyňa on scooter, his points from both races are not summed together.)

FITMIN CUP 2020 – PAY FASTER, PAY LESS

Doľany

From 1.2. – 29.2. —- 15,-EUR,

From 1.3. to 31.3—- 17,-EUR

From 1.4. to 15.4. —-20,- EUR

 

COMPLETE FITMIN CUP 2020 (package of all 3 races)

From 1.2. to 29.2. —- 55,- EUR FREE GIFT – TOWEL „FITMIN CUP“

From 1.3. to 31.3.—- 55,- EUR without gift

From 1.4. to 15.4. —- 55,- EUR without gift

The same racer can also compete with other dog – the fee for the next dog is 50% of the original fee.

ACCOUNT Number: SK2975000000004022680316

Add a note with racer NAME and THE DATE of RACE. These data are important to pair a payment. Without the note we can not accept the payment. Please bring the proof of payment to presentation at the Event. After the payment, there is no posibility to transfer it to a different person or to a different race. No refund posible.

ATTENTION:
Bring your PET PASS to the presentation at the Event. The dog needs to have all vaccinations valid.
Participants under 18years of age can start only with the signed agreement from their parents. All participants start at their own risc.

RULES of the RACE:

The dog competing in categories CC,SC and BKJ must be older then 12 months.
The dog must be during all the race attached on the leash. If the dog is disconnected from the leash, the racer with unattached dog will be disqualified. The dog must wear a harness. There is no posibility to start with the dog attached on collar! All the races in FITMIN CUP 2020 are oficial races of SZPZ and must comply to all the rules of SZPZ.

Contacts to Organizers:

Jana Mareková 00421903319729
jana@non-stopdogwear.sk

Mário Adamko +421 907 112 498

Prihlasovanie bolo uzatvorené.

Meno
Klub
Kategória
Psy
Tamás Rába
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
1 esd
Aljoša Petrovič
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
1 ESD
Aljoša Petrovič
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
1 ESD
Tilen Strmšek
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
1 ESP
Florian Haushammer
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
Martin Jelínek
--- Neregistrovaní ---
Bkj 1 pes muži
1
Claus Wolfsteiner
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
1
Milan Belzár
Musher klub Trenčín
Bkj 1 pes muži
ESP
mario adamko
Speed 4 Dogs
Bkj 1 pes muži
1
Marian Čerhit
KPZ Humenné
Bkj 1 pes muži
1 esp
Milan Daško
Musher klub Trenčín
Bkj 1 pes muži
ESP
Nika Kosáčová
Speed 4 Dogs
Bkj 1 pes ženy
1, Border collie
Barbara Vojnic
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
Hound
Taťána Rašková
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1 maďarský ohař krátkosrstý
Michaela Hlavacek
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
Eva Staňková
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1 Evropský sanovy pes
Petra Rabelová
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1,ESP
Bettina Thiel
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1 Malinois
Mária Škultétyová
--- Neregistrovaní ---
Bkj 1 pes ženy
Border kolia
Sabine Karl
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1
Alica Viedlerova
Speed 4 Dogs
Bkj 1 pes ženy
1
Šimon Kosáč
--- Neregistrovaní ---
Canicross deti
1, Border collie
Terezka Ambrozy
Speed 4 Dogs
Canicross deti
1 pes, irsky terier
Samanta Böhmová
Speed 4 Dogs
Canicross deti
1, mix
Lukáš Kalas
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg muži
1,Border kolia
Anton Bednárik
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes do 14,9 kg muži
1 mix
Thorben Rahlves
--- Foreign musher ---
CC 1 pes do 14,9 kg muži
2, Mix and American Staffordshire Terrier
Peter Siget
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes do 14,9 kg muži
1,Parson Russell Terier
Monika Poltakova
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1,PRT
Betka Gromovská
ŠK Severan Jaklovce
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1
Denisa Noskovicova
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1 Bedlington teriér
Vladimíra Šebianová
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1, jack russell terrier
Lenka Kyyselicová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1, jack russel terier
Lucia Vanišová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1 kríženec
Soňa MACEJÁKOVÁ
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
Zuzana Šulková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1, mix
Marek Lehocký
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1 Samojed
Michaela Trubanová
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1
Jakub Slaninka
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1
Jakub Slaninka
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1 československý vlčiak
Miroslava Vicenová
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1, siberian husky
Marcela Lehocká
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1 Samojed
Florian Haushammer
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
SH Snow
Michaela Belzárová
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
Sibírsky Husky
Milan Daško
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
SH
Maroš Trabalka
Flying Husky
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, SH
Kristian Radovich
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1. BK
David Gabris
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, sibirsky husky
Michal Jakeš
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, Alaskan
Štefan Šterk
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1/hound
Tomáš Gríger
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 BOC
Ľubomír Oslanec
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, MOK
Lukáš Kalas
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, POINTER
Tomáš Lacuška
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, SH
Szilárd Bohon
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Karol Gecík
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1/MKS
Rastislav Jansky
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, Americká Akita
Tomáš Bambušek
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, československý vlčiak
Michal Poledník
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Patrik Zupanič
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
Greysther
Anton Mihál
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, Doberman
Tomáš Mazúr
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, Belgický ovčiak Malinois
Daniel Rezny
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, Deutsch Kurzhaar
Roman Šulek
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, československý vlčiak
Tilen Strmšek
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 ESP
Martin Uhliar
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Zuzana Urgeová
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, ESP
Daniela Dobríková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1pes - Slovenský stavač
Jaqueline
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 dog, Sibirien Husky
Jana Marekova
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1/Hound
Marie Militká
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, maďarský krátkosrstý ohař
Zuzana Andrassyova
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1
Eva Oslancová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, MOK
Martina Stryckova
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, ibizsky podenko
Barbora Kaňová
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 pes, Border Kolie
Zuzana Lacušková
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 Austrálsky ovčiak
Luca Rompos
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, american pit bull terrier
Veronika Prášilová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, anglický pointer
Christian Hermann
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1
Loretta Böhm
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 ESD
Agata Aleksandra Zaremba
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, eurohound
Barbara Hinterberger-Kabbani
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 ESD
Barbara Hinterberger-Kabbani
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
One, ESD
Veronika Topolska
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 esp
Lucia Šuleková
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, československý vlčiak
Adéla Čermáková
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 BOC
Monika Zara Pašmíková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 Eurohound
Sarah Gillam
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 - scandinavian hound
Bergauer Petra
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
ESD
Nikola Berčíková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 ESP
Viktória Berčíková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, ESP
Viera Hargašová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1,AM
Betka Gromovská
ŠK Severan Jaklovce
SC 1 pes čistokrvní FCI
1
Katarína Tomovičová
--- Neregistrovaní ---
SC 1 pes čistokrvní FCI
1, Sibírsky husky
Emília Múdra
Samojed klub Slovensko
SC 1 pes čistokrvní FCI
1 Samojed
Martina Jánošíková
Samojed klub Slovensko
SC 1 pes čistokrvní FCI
1 Samojed
Florian Haushammer
--- Foreign musher ---
SC 1 pes čistokrvní FCI
SH Majik
Mario Adamko
Speed 4 Dogs
SC 1 pes muži / ženy spolu
ESP
Sabine Machalek
--- Foreign musher ---
SC 1 pes muži / ženy spolu
2, Weimaraner
Patrik Zupanič
--- Foreign musher ---
SC 1 pes muži / ženy spolu
Eurohound
Sarah Bedušová
Speed 4 Dogs
SC 1 pes muži / ženy spolu
1 EH
Juraj Vavrúš
Mushing Mania
SC 1 pes muži / ženy spolu
1AH

Porad.č. Št.č. Meno Rok narodenia Klub Štart čas Cieľ čas Výsledný čas Strata Rýchlosť Body
Bkj 1 pes muži
1 1 Adamko, Mario 1993 Speed 4 Dogs 9:00:00,0 9:04:29,6 4:29,60 TOP 33,39 20
2 2 Strmšek, Tilen 1992 — Foreign musher — 9:01:00,0 9:05:31,1 4:31,10 0:01,50 33,20 18
3 3 Belzár, Milan 1967 Musher klub Trenčín 9:02:00,0 9:06:39,4 4:39,40 0:09,80 32,21 16
4 4 Daško, Milan 1966 Musher klub Trenčín 9:03:00,0 9:07:46,2 4:46,20 0:16,60 31,45 15
5 11 Petrovič, Aljoša 1991 — Foreign musher — 9:44:00,0 9:48:50,8 4:50,80 0:21,20 30,95 14
6 5 Petrovič, Aljoša 1991 — Foreign musher — 9:04:00,0 9:09:01,3 5:01,30 0:31,70 29,87 13
7 6 Wolfsteiner, Claus 1978 — Foreign musher — 9:05:00,0 9:10:02,4 5:02,40 0:32,80 29,76 11
8 7 Haushammer, Florian 1988 — Foreign musher — 9:06:00,0 9:11:03,0 5:03,00 0:33,40 29,70 9
9 8 Čerhit, Marian 1981 KPZ Humenné 9:07:00,0 9:12:25,2 5:25,20 0:55,60 27,67 7
10 9 Jelínek, Martin 1976 — Neregistrovaní — 9:08:00,0 9:14:24,1 6:24,10 1:54,50 23,43 5
Bkj 1 pes ženy
1 18 Karl, Sabine 1982 — Foreign musher — 9:18:00,0 9:22:54,4 4:54,40 TOP 30,57 20
2 12 Rabelová, Petra 1981 — Foreign musher — 9:12:00,0 9:16:56,3 4:56,30 0:01,90 30,38 18
3 13 Rašková, Taťána 1956 — Foreign musher — 9:13:00,0 9:19:19,9 6:19,90 1:25,50 23,69 16
4 16 Škultétyová, Mária 2020 — Neregistrovaní — 9:16:00,0 9:22:35,6 6:35,60 1:41,20 22,75 15
5 17 Thiel, Bettina 1984 — Foreign musher — 9:17:00,0 9:24:10,3 7:10,30 2:15,90 20,91 14
6 14 Kosáčová, Nika 1976 Speed 4 Dogs 9:14:00,0 9:21:13,6 7:13,60 2:19,20 20,75 13
7 15 Vojnic, Barbara 1969 — Foreign musher — 9:15:00,0 9:22:24,6 7:24,60 2:30,20 20,24 11
8 100 Panaková, Lucia 1978 Speed 4 Dogs 9:22:00,0 9:29:32,3 7:32,30 2:37,90 19,90 9
CC 1 pes do 14,9 kg muži
1 98 Kalas, Lukáš 2004 Speed 4 Dogs 10:32:00,0 10:39:51,8 7:51,80 TOP 19,07 20
2 55 Bednárik, Anton 1961 — Neregistrovaní — 9:56:30,0 10:09:59,6 13:29,60 5:37,80 11,11 18
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1 82 Poltakova, Monika 1981 Speed 4 Dogs 10:20:00,0 10:29:29,6 9:29,60 TOP 15,80 20
2 83 Šulková, Zuzana 1982 Speed 4 Dogs 10:20:30,0 10:30:15,8 9:45,80 0:16,20 15,36 18
3 84 Šebianová, Vladimíra 1985 Speed 4 Dogs 10:21:00,0 10:31:41,9 10:41,90 1:12,30 14,02 16
4 85 Vanišová, Lucia 1993 — Neregistrovaní — 10:21:30,0 10:33:36,5 12:06,50 2:36,90 12,38 15
5 86 MACEJÁKOVÁ, Soňa 1956 Speed 4 Dogs 10:22:00,0 10:41:20,4 19:20,40 9:50,80 07,75 14
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1 91 Haushammer, Florian 1988 — Foreign musher — 10:26:30,0 10:34:48,7 8:18,70 TOP 18,04 20
2 90 Daško, Milan 1966 Musher klub Trenčín 10:26:00,0 10:34:23,9 8:23,90 0:05,20 17,86 18
3 92 Lehocký, Marek 1975 Samojed klub Slovensko 10:27:00,0 10:37:00,5 10:00,50 1:41,80 14,98 16
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI ženy
1 94 Belzárová, Michaela 2003 Musher klub Trenčín 10:28:30,0 10:37:35,6 9:05,60 TOP 16,49 20
2 96 Trubanová, Michaela 2006 Speed 4 Dogs 10:29:30,0 10:41:07,0 11:37,00 2:31,40 12,91 18
3 95 Lehocká, Marcela 1978 Samojed klub Slovensko 10:29:00,0 10:41:12,2 12:12,20 3:06,60 12,29 16
4 97 Vicenová, Miroslava 1984 Speed 4 Dogs 10:30:00,0 10:45:24,5 15:24,50 6:18,90 09,73 15
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 33 Poledník, Michal 1989 — Foreign musher — 9:45:00,0 9:50:42,0 5:42,00 TOP 26,31 20
2 34 Strmšek, Tilen 1992 — Foreign musher — 9:45:30,0 9:51:30,3 6:00,30 0:18,30 24,98 18
3 35 Šterk, Štefan 1973 Speed 4 Dogs 9:46:00,0 9:52:58,0 6:58,00 1:16,00 21,53 16
4 54 Hermann, Christian 1978 — Foreign musher — 9:55:30,0 10:02:34,0 7:04,00 1:22,00 21,22 15
5 39 Oslanec, Ľubomír 1988 — Neregistrovaní — 9:48:00,0 9:55:13,2 7:13,20 1:31,20 20,77 14
6 36 Kalas, Lukáš 2004 Speed 4 Dogs 9:46:30,0 9:53:50,5 7:20,50 1:38,50 20,43 13
7 37 Mihál, Anton 1992 — Neregistrovaní — 9:47:00,0 9:54:24,1 7:24,10 1:42,10 20,26 11
8 38 Jakeš, Michal 1984 Speed 4 Dogs 9:47:30,0 9:55:00,4 7:30,40 1:48,40 19,98 9
9 40 Rezny, Daniel 1978 — Neregistrovaní — 9:48:30,0 9:56:13,9 7:43,90 2:01,90 19,40 7
10 41 Lacuška, Tomáš 1993 Musher klub Trenčín 9:49:00,0 9:57:29,7 8:29,70 2:47,70 17,65 5
11 53 Uhliar, Martin 1980 — Neregistrovaní — 9:55:00,0 10:04:01,0 9:01,00 3:19,00 16,63 1
12 52 Šulek, Roman 1978 — Neregistrovaní — 9:54:30,0 10:04:00,8 9:30,80 3:48,80 15,76 1
13 45 Gabris, David 1986 — Neregistrovaní — 9:51:00,0 10:00:32,9 9:32,90 3:50,90 15,71 1
14 93 Slaninka, Jakub 1989 — Neregistrovaní — 10:27:30,0 10:37:03,8 9:33,80 3:51,80 15,68 1
15 43 Mazúr, Tomáš 1991 — Neregistrovaní — 9:50:00,0 9:59:46,2 9:46,20 4:04,20 15,35 1
16 44 Gecík, Karol 1955 Speed 4 Dogs 9:50:30,0 10:00:20,2 9:50,20 4:08,20 15,25 1
17 50 Bambušek, Tomáš 1980 — Neregistrovaní — 9:53:30,0 10:04:41,3 11:11,30 5:29,30 13,40 1
18 46 Jansky, Rastislav 1972 — Neregistrovaní — 9:51:30,0 10:03:45,0 12:15,00 6:33,00 12,24 1
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 58 Gillam, Sarah 1987 — Foreign musher — 10:05:00,0 10:11:17,9 6:17,90 TOP 23,81 20
2 71 Berčíková, Nikola 1995 Speed 4 Dogs 10:11:30,0 10:18:02,4 6:32,40 0:14,50 22,93 18
3 60 Marekova, Jana 1984 Speed 4 Dogs 10:06:00,0 10:12:33,2 6:33,20 0:15,30 22,89 16
4 59 Pasmikova, Monika Zara 2007 Speed 4 Dogs 10:05:30,0 10:12:40,2 7:10,20 0:52,30 20,92 15
5 61 Zaremba, Agata – Aleksandra 1985 — Foreign musher — 10:03:30,0 10:11:01,8 7:31,80 1:13,90 19,92 14
6 74 Topolska, Veronika 1984 Speed 4 Dogs 10:13:00,0 10:20:39,0 7:39,00 1:21,10 19,60 13
7 62 Dobríková, Daniela 1982 Speed 4 Dogs 10:07:00,0 10:15:03,7 8:03,70 1:45,80 18,60 11
8 63 Petra, Bergauer 1968 — Foreign musher — 10:07:30,0 10:15:37,4 8:07,40 1:49,50 18,46 9
9 69 Berčíková, Viktória 2007 Speed 4 Dogs 10:10:30,0 10:18:51,8 8:21,80 2:03,90 17,93 7
10 67 Hargašová, Viera 1985 — Neregistrovaní — 10:09:30,0 10:17:53,4 8:23,40 2:05,50 17,87 5
11 88 Noskovicova, Denisa 1984 Speed 4 Dogs 10:06:30,0 10:14:54,5 8:24,50 2:06,60 17,84 1
12 77 Kaňová, Barbora 2005 — Foreign musher — 10:15:00,0 10:23:33,4 8:33,40 2:15,50 17,53 1
13 64 Böhm, Loretta 1993 — Foreign musher — 10:08:00,0 10:16:33,9 8:33,90 2:16,00 17,51 1
14 65 Oslancová, Eva 1987 — Neregistrovaní — 10:08:30,0 10:17:26,7 8:56,70 2:38,80 16,76 1
15 72 Čermáková, Adéla 2005 — Foreign musher — 10:12:00,0 10:21:18,7 9:18,70 3:00,80 16,10 1
16 70 Militká, Marie 1995 — Neregistrovaní — 10:11:00,0 10:20:50,6 9:50,60 3:32,70 15,24 1
17 68 Lacušková, Zuzana 1991 Musher klub Trenčín 10:10:00,0 10:20:23,2 10:23,20 4:05,30 14,44 1
18 73 Šuleková, Lucia 1979 — Neregistrovaní — 10:12:30,0 10:23:46,0 11:16,00 4:58,10 13,31 1
19 79 Andrassyova, Zuzana 1979 Speed 4 Dogs 10:16:00,0 10:28:52,5 12:52,50 6:34,60 11,65 1
SC 1 pes čistokrvní FCI
1 28 Haushammer, Florian 1988 — Foreign musher — 9:31:00,0 9:38:49,2 7:49,20 TOP 19,18 20
2 29 Tomovičová, Katarína 1997 — Neregistrovaní — 9:32:00,0 9:39:53,7 7:53,70 0:04,50 19,00 18
3 31 Múdra, Emília 1981 Samojed klub Slovensko 9:34:00,0 9:48:56,3 14:56,30 7:07,10 10,04 16
4 30 Jánošíková, Martina 1989 Samojed klub Slovensko 9:33:00,0 9:48:53,3 15:53,30 8:04,10 09,44 15
SC 1 pes muži / ženy spolu
1 23 Bedušová, Sarah 2001 Speed 4 Dogs 9:26:00,0 9:31:00,7 5:00,70 TOP 29,93 20
24 Vavrúš, Juraj 1980 Mushing Mania 9:27:00,0 DNF