Nahrávam Udalosti

V roku 2021 sme sa rozhodli, že Vás opäť prevedieme krásnymi časťami Slovenska. Poďte aj Vy s nami objaviť nádherné kúty našej krajiny a rozbehať svojho Bodreek-a.
**Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2021** pozostáva zo série troch pretekov – Haniska, Košice a Radobica, v disciplínach ako Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. Účastníci tour budú zbierať body zvlášť v každej kategórii, na poslednom podujatí budú vyhlásení absolútni víťazi všetkých kategórii Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2021. Absolútne víťazstvo v našej tour je podmienené účasťou na poslednom, finálovom kole – v prípade neúčasti na poslednom preteku, sa cena presúva na ďalšieho pretekára v poradí podľa súčtu bodov.
Každý jeden pretek sa bude vyhodnocovať aj samostatne, víťazov oceníme vecnými cenami.
**Miesto preteku:** Radobica – Obecný úrad, okres Prievidza
**Trať:** 3,5 km, detský beh kratší
**Program podujatia:**
8:00 – 9:00 Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa
9:30 – briefing pretekov
10:00 štart prvého pretekára, individuálne štarty
Vyhlásenie víťazov a zverejnenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.
Akákoľvek zmena programu je zo strany usporiadateľa vyhradená!
**Prihlásenie na pretek:**
Je možné len online cez www.mushing.sk
Štart na preteku je možný len v prípade riadneho prihlásenia online a uhradenia štartovného. Prihlásenie na mieste nebude možné.
**Uzávierka prihlásenia:**
29.9.2021
**Štartovné:**
Štartovné: 10 € registrovaný pretekár v SZPZ (Slovenský zväz psích záprahov) / 15 € neregistrovaný pretekár do uzávierky na účet (účet bude uvedený pri jednotlivých kolách).
Platba na mieste bude možná len po dohode s usporiadateľmi – platí pre zahraničných pretekárov.
V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.
Detská kategória je zdarma.
V cene štartovného je zahrnuté aj občerstvenie pre pretekára – pri viacerých štartoch, je nárok len na jedno občerstvenie. V prípade neúčasti je štartovné nenávratné.
**Číslo účtu na úhradu:**
SK78 0200 0000 0023 3866 1753
**Pravidlá pretekov:**
*Pre prezentácii pretekára je potrebné predložiť platný očkovací preukaz psa spolu s platným očkovaním.
*Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke.
*Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pri kategórii CC, SC a BKJ
*Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný!
*Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.
*Prilba okrem kategórie canicross je povinná!
Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia. Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak.
Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciu!! Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!!
**Kontakt na usporiadateľa:**
Hornonitriansky canicross (stránka na FB)
hornonitriansky.canicross@gmail.com
+421918122950
+421944317102
**Termíny jednotlivých pretekov Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2021:**
1. kolo 25.9.2021 Haniska
2. kolo 26.9.2021 Košice
3.kolo 2.10.2021 Radobica
**Kategórie tour:**
Beh so psom (CC), bike so psom (BKJ), kolobežka so psom (SC)
CC 1 pes do 14,9 kg muži
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
CC 1 pes nad 15 kg muži
CC 1 pes nad 15 kg ženy
CC 1 pes čistokrvný FCI*
BKJ 1 pes muži
BKJ 1 pes ženy
BKJ 1 pes čistokrvný FCI*
SC 1 pes muži/ženy
SC 1 pes muži/ženy čistokrvný FCI*
Detský beh
*Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien – Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.
Vyhlásenie víťazov je možné len pri účasti 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.
**Bodové hodnotenie:**
1. pretekár v každom kole získava 1000 bodov, 2. a každý ďalší pretekár získava body podľa časovej straty na víťaza nasledovne:
– za každú začatú sekundu straty na 1. pretekára jeden bod menej, teda príklad ak som stratil 30 sekúnd na prvého tak získam 970 bodov,ak som stratil 120 sekúnd na víťaza, získavam 880 bodov, atď.
Body z rôznych kategórii sa spolu nesčítavajú, pretekár je bodovo ohodnotený v jednotlivých kategória zvlášť aj v prípade, že na jednotlivých kolách bude štartovať v rôznych kategóriách (napr. 1.kolo CC, 2. kolo BKJ a pod.).
**Usporiadateľ 3.kola tour:** Hornonitriansky canicross, Musher klub Trenčín
Veľmi sa tešíme, že si spolu s nami prejdete tieto krásne kúty Slovenska a veríme, že si Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2021 maximálne užijete
**Opatrenia COVID-19:**
Doplníme podľa aktuálnej situácie!
——————————————————————————————-
English info about Hornonitriansky canicross
In this year 2021, we decided to take you on a journey across the beautiful regions of Slovakia again. Let’s explore our wonderful nature and get your “Bodreek” moving.
“Rozbehaj svojho Bodreeka Tour 2021” is a series consisting of 3 races – Haniska, Košice and Radobica in 3 disciplines – canicross, bikejoring and scooter. The racers will collect points separately in each category fighting for absolute victory in the tour. The absolute winner will be announced at the last race. It is mandatory to be present at the last race in order to get the absolute prize.
Every race will also have a separate prizing ceremony.
**Dates of races**
1. Round 25.9.2021 Haniska
2. Round 26.9.2021 Košice
3. Round 2.10.2021 Radobica
Hornonitriansky canicross
**Location of the race**
Radobica, Slovakia
**Organizer**
Hornonitriansky canicross, Musher klub Trenčín
**Trail**
3,5 km
**Program**
8:00 – 9:00 presentation and vet check
9:30 – briefing
10:00 – start of the race
Closing ceremony – one hour after arrival of last competitor
Organizer has the right to adjust the program.
**Registration**
It is only possible through the website www.mushing.sk
It will not be possible to register at the place of the race!
**Registration deadline**
29.9.2021
**Registration fee**
15€ – the fee must be paid with transfer on the bank account upon deadline!
In case of second start – 7,5 €
Under some circumstances, it might be possible to pay at the place after prior agreement.
Bank account transfer – it is mandatory to leave notes name of the competitor and date of the race
The registration fee includes warm meal for competitor
(only one meal even in case of second start).
The registration fee is non-returnable!
Kids category is for free.
**Bank account number**
SK78 0200 0000 0023 3866 1753
**Race rules**
• It is obligatory to show pet passport with valid vaccination during vet check
• Every dog must be leashed during the whole race!
• The dog must be over 12 months in the day of the race.
• The dog must wear a harness, it is not allowed to start with the dog leashed to the collar!
• Competitors below 18 must bring parent consent!
• Helmet is mandatory, except for canicross category!
Organizer has the right to change the length of the trail according to the weather conditions. All competitors must behave accordingly to the rules to avoid any damage or harm. Organizer is not responsible for damage or harm caused by competitor or his/her dog.
Violation to this rules means disqualification!
**Organizer contact**
hornonitriansky.canicross@gmail.com
**Categories**
CCM under 14,9 kg
CCW under 14,9 kg
CCM over 15 kg
CCW over 15 kg
CC FCI*
BKJM
BKJW
BKJ FCI*
SC1 (men/women together)
SC1 FCI* (men/women together)
Kids category
*registration in FCI category is only possible, if the dog of this breed – Siberian husky, Alaska malamute, Samoyed, Greenland dog, owns certificate of origin which must be shown at the vet check.
Category opens only if there is minimum 3 competitors present in particular category – this also relates to division of Men and Women.
**Race points**
In each round, the first competitor gets 1000 points, second and each other competitor gets points accordingly to the time loss on the winner:
– Every second of time loss on the winner, one point less. For example if I have 30 seconds time loss on the winner, I get 970 points. If I have 120 seconds time loss, I get 880 points and so on.
Points reached in different categories do not count up. Competitor gets points in each category separately, even if he starts each round in different category.
We are very excited, that we can take you on a journey across beautiful regions of Slovakia and we strongly believe, that you will enjoy “Rozbehaj svojho Bodreeka Tour 2021”!
** COVID-19 measures:**
We will add according to the current situation!

Prihlasovanie bolo uzatvorené.

Meno
Klub
Kategória
Psy
Ivan Vaško
ŠK Arching
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
1x Sibírsky husky
Milan Daško
Musher klub Trenčín
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
1 SH READY
Michaela Belzárová
Musher klub Trenčín
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
Sibírsky Husky
Roman Reistetter
KPZ Humenné
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
1SH
Eliška Šnajderová
KPZ Humenné
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
1SH
Milan Daško
Musher klub Trenčín
Bkj 1 pes muži
1 ESP MAIKI
Milan Daško
Musher klub Trenčín
Bkj 1 pes muži
1 ESP TEDDY
Ivan Halás
SHT Haniska
Bkj 1 pes muži
1 ESP
Jan Zbořil
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes muži
1/esp
Marian Čerhit
KPZ Humenné
Bkj 1 pes muži
1
Barborka Brandýská
--- Neregistrovaní ---
Bkj 1 pes ženy
1
Mariana Kotuliakova
SHT Haniska
Bkj 1 pes ženy
1/esp
Eszter Takács
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1 ESD
Zuzana Orság
Speed 4 Dogs
Bkj 1 pes ženy
1, ESP
Dominika Potměšilová
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1 x BOC
Viliam Balog
--- Neregistrovaní ---
Canicross deti
1, border kólia
Lukáš Kalas
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg muži
1 pes, Border kólia
Marcela Lehocká
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1
Dominika Szalaiová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
Border kólia
Monika Polťáková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1, PRT
Adrian Lugár
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1 samojed
Milan Belzár
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
Sibírsky Husky
Lenka Bugošová
Samojed klub Slovensko
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1,samojed
Carla Reistetterová
KPZ Humenné
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1SH
Roman Reistetter
KPZ Humenné
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1SH
Eliška Šnajderová
KPZ Humenné
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1SH
Bianka Janciova
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg čistokrvní FCI
1
Ľubomír Oslanec
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 EH
Jozef Pelikán
SHT Haniska
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 border kolia
Patrik Szőcs
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 austrálsky ovčiak
Richard Belzár
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg muži
SH
Anton Mihál
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Michal Jakeš
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Tomáš Lacuška
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Lukáš Kliment
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Lukáš Kalas
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 pes, anglický pointer
Martin Balog
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1, border kólia
Tomáš Ďurta
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1,borderkolia
Krisztián Laczkó
--- Foreign musher ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1 ESD/GSP
Branislav Gieci
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1
Lucia Pelikánová
SHT Haniska
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 ESP
Petra Kriglerová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1
Sabína Šálová
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 austrálsky ovčiak
Zuzana Nagyová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1
Viera Hargašová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1,AM
Monika Pašmíková
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 Eurohound
Nina Ivanecka
SHT Haniska
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 Border Kolia
Petra Štramová
ŠK Arching
CC 1 pes nad 15 kg ženy
Lucia Panakova
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 Greyster
Kristína Šebianová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, SH
Katarína Pažická
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1, AST Americký stafordšírsky teriér
Katarína Pažická
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1,AST Americký stafordšírsky teriér
Andrea Píšová
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1
Camille Gieciova
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1
Zuzana Pokus Lacušková
Musher klub Trenčín
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 SH
Marcela Cudrakova
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg ženy
1 AST
Ivan Vaško
ŠK Arching
SC 1 pes čistokrvní FCI
1x Sibírsky husky
Marek Lehocký
Samojed klub Slovensko
SC 1 pes čistokrvní FCI
samojed
Renáta Labancová
Musher klub Lučenec
SC 1 pes čistokrvní FCI
1, aljašský malamut
mario adamko
Speed 4 Dogs
SC 1 pes muži / ženy
1
Zdenek Straka
--- Foreign musher ---
SC 1 pes muži / ženy
1 x
Jana ciprysova
--- Foreign musher ---
SC 1 pes muži / ženy
1 x
Ivan Halás
SHT Haniska
SC 1 pes muži / ženy
1 ESP
Marek Lipnický
--- Neregistrovaní ---
SC 1 pes muži / ženy
1, SH
Miška Rosová
--- Neregistrovaní ---
SC 1 pes muži / ženy
1, turboovčiak
Martin Balog
--- Neregistrovaní ---
SC 1 pes muži / ženy
1, border kólia
Eszter Takács
--- Foreign musher ---
SC 1 pes muži / ženy
1 ESD
Krisztián Laczkó
--- Foreign musher ---
SC 1 pes muži / ženy
1 ESD

Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 6 Roman Reistetter KPZ Humenné 10:05:00,00 10:11:36,83 0:06:36,83 BKJ FCI
2. 7 Michaela Belzárová Musher klub Trenčín 10:06:00,00 10:13:04,41 0:07:04,41 BKJ FCI 0:00:27,58
3. 31 Milan Daško Musher klub Trenčín 10:31:00,00 10:38:39,90 0:07:39,90 BKJ FCI 0:01:03,07
4. 8 Eliška Šnajderová KPZ Humenné 10:07:00,00 10:14:41,73 0:07:41,73 BKJ FCI 0:01:04,90
5. 4 Ivan Vaško ŠK Arching 10:03:00,00 10:11:52,99 0:08:52,99 BKJ FCI 0:02:16,16
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 1 Milan Daško Musher klub Trenčín 10:00:00,00 10:06:14,23 0:06:14,23 BKJ M
2. 16 Milan Daško Musher klub Trenčín 10:15:00,00 10:21:25,07 0:06:25,07 BKJ M 0:00:10,84
3. 2 Ivan Halás SHT Haniska 10:01:00,00 10:08:04,37 0:07:04,37 BKJ M 0:00:50,14
10 Marián Čerhit KPZ Humenné 10:09:00,00 DNS BKJ M
11 Jan Zbořil — Foreign musher — 10:10:00,00 DNS BKJ M
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 12 Zuzana Orság Speed 4 Dogs 10:11:00,00 10:17:15,83 0:06:15,83 BKJ W
2. 17 Barborka Brandýská — Neregistrovaní — 10:16:00,00 10:22:26,32 0:06:26,32 BKJ W 0:00:10,49
3. 13 Mariana Kotuliakova SHT Haniska 10:12:00,00 10:19:11,20 0:07:11,20 BKJ W 0:00:55,37
4. 18 Dominika Potměšilová — Foreign musher — 10:17:00,00 10:26:50,55 0:09:50,55 BKJ W 0:03:34,72
3 Eszter Takács — Foreign musher — 10:02:00,00 DNS BKJ W
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 15 Zdenek Straka — Foreign musher — 10:14:00,00 10:19:44,80 0:05:44,80 SC
2. 14 Jana Ciprysova — Foreign musher — 10:13:00,00 10:19:44,14 0:06:44,14 SC 0:00:59,34
3. 28 Ivan Halás SHT Haniska 10:27:00,00 10:34:11,49 0:07:11,49 SC 0:01:26,69
4. 21 Marek Lipnický — Neregistrovaní — 10:20:00,00 10:29:53,17 0:09:53,17 SC 0:04:08,37
5. 9 Martin Balog — Neregistrovaní — 10:08:00,00 10:17:54,72 0:09:54,72 SC 0:04:09,92
6. 22 Miška Rosová — Neregistrovaní — 11:38:00,00 11:48:40,00 0:10:40,00 SC 0:04:55,20
5 Krisztián Laczkó — Foreign musher — 10:04:00,00 DNS SC
29 Eszter Takács — Foreign musher — 10:28:00,00 DNS SC
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 30 Ivan Vaško ŠK Arching 10:29:00,00 10:37:23,49 0:08:23,49 SC FCI
2 19 Marek Lehocký Samojed klub Slovensko 10:18:00,00 10:29:54,10 0:11:54,10 SC FCI 0:03:30,61
3 20 Renáta Labancová Musher klub Lučenec 10:19:00,00 10:33:58,85 0:14:58,85 SC FCI 0:06:35,36
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 85 Lukáš Kalas Speed 4 Dogs 11:07:30,00 11:17:58,11 0:10:28,11 CC do 14,9
2 65 Monika Polťáková Speed 4 Dogs 10:57:30,00 11:09:30,16 0:12:00,16 CC do 14,9 0:01:32,05
3 78 Dominika Szalaiová — Neregistrovaní — 11:04:00,00 11:18:37,67 0:14:37,67 CC do 14,9 0:04:09,56
4 64 Marcela Lehocká Samojed klub Slovensko 10:57:00,00 11:13:05,17 0:16:05,17 CC do 14,9 0:05:37,06
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 62 Carla Reistetterová KPZ Humenné 10:56:00,00 11:07:06,63 0:11:06,63 CC FCI
2 81 Milan Belzár Musher klub Trenčín 11:05:30,00 11:16:56,12 0:11:26,12 CC FCI 0:00:19,49
3 80 Roman Reistetter KPZ Humenné 11:05:00,00 11:17:03,65 0:12:03,65 CC FCI 0:00:57,02
4 82 Eliška Šnajderová KPZ Humenné 11:06:00,00 11:20:59,45 0:14:59,45 CC FCI 0:03:52,82
5 63 Lenka Bugošová Samojed klub Slovensko 10:56:30,00 11:11:40,98 0:15:10,98 CC FCI 0:04:04,35
56 Adrian Lugár Samojed klub Slovensko 10:53:00,00 DNS CC FCI
77 Bianka Janciová — Neregistrovaní — 11:03:30,00 DNS CC FCI
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 53 Jozef Pelikán SHT Haniska 10:51:30,00 10:59:46,88 0:08:16,88 CCM
2 87 Tomáš Lacuška Musher klub Trenčín 11:08:30,00 11:17:25,87 0:08:55,87 CCM 0:00:38,99
3 50 Lukáš Kalas Speed 4 Dogs 10:50:00,00 10:59:34,63 0:09:34,63 CCM 0:01:17,75
4 54 Anton Mihál Musher klub Trenčín 10:52:00,00 11:01:42,51 0:09:42,51 CCM 0:01:25,63
5 55 Michal Jakeš Speed 4 Dogs 10:52:30,00 11:02:43,00 0:10:13,00 CCM 0:01:56,12
6 51 Richard Belzár Musher klub Trenčín 10:50:30,00 11:01:07,12 0:10:37,12 CCM 0:02:20,24
7 68 Tomáš Ďurta — Neregistrovaní — 10:59:00,00 11:10:35,05 0:11:35,05 CCM 0:03:18,17
8 83 Martin Balog — Neregistrovaní — 11:06:30,00 11:19:08,55 0:12:38,55 CCM 0:04:21,67
9 67 Lukáš Kliment — Neregistrovaní — 10:58:30,00 11:12:35,21 0:14:05,21 CCM 0:05:48,33
10 66 Patrik Szőcs — Neregistrovaní — 10:58:00,00 11:12:44,68 0:14:44,68 CCM 0:06:27,80
69 Branislav Gieci — Neregistrovaní — 10:59:30,00 DNS CCM
79 Krisztián Laczkó — Foreign musher — 11:04:30,00 DNS CCM
Poradie Štart. č. Meno Klub Štart Cieľ Výsledný čas Kategória Strata
1. 57 Lucia Pelikánová SHT Haniska 10:53:30,00 11:01:34,52 0:08:04,52 CCW
2 86 Lucia Panakova Speed 4 Dogs 11:08:00,00 11:18:00,18 0:10:00,18 CCW 0:01:55,66
3 59 Monika Pašmíková Speed 4 Dogs 10:54:30,00 11:04:33,29 0:10:03,29 CCW 0:01:58,77
4 58 Sabína Šálová Speed 4 Dogs 10:54:00,00 11:04:40,25 0:10:40,25 CCW 0:02:35,73
5 71 Viera Hargašová — Neregistrovaní — 11:00:30,00 11:11:51,20 0:11:21,20 CCW 0:03:16,68
6 61 Petra Štramová ŠK Arching 10:55:30,00 11:07:27,26 0:11:57,26 CCW 0:03:52,74
7 74 Andrea Píšová — Neregistrovaní — 11:02:00,00 11:14:47,77 0:12:47,77 CCW 0:04:43,25
8 70 Zuzana Nagyová — Neregistrovaní — 11:00:00,00 11:12:54,12 0:12:54,12 CCW 0:04:49,60
9 84 Zuzana Pokus Lacušková Musher klub Trenčín 11:07:00,00 11:20:06,85 0:13:06,85 CCW 0:05:02,33
10 73 Katarína Pažická — Neregistrovaní — 11:01:30,00 11:15:09,22 0:13:39,22 CCW 0:05:34,70
11 76 Marcela Cudrakova — Neregistrovaní — 11:03:00,00 11:17:55,75 0:14:55,75 CCW 0:06:51,23
12 88 Petra Kriglerová — Neregistrovaní — 11:09:00,00 11:30:46,96 0:21:46,96 CCW 0:13:42,44
72 Kristína Šebianová — Neregistrovaní — 11:01:00,00 DNF CCW
52 Lucia Panakova Speed 4 Dogs 10:51:00,00 DNS CCW
60 Nina Ivanecká SHT Haniska 10:55:00,00 DNS CCW
75 Camille Gieciová — Neregistrovaní — 11:02:30,00 DNS CCW