Domov2018-09-21T21:17:42+00:00

KONGRES SZPZ 2018

Kongres SZPZ sa uskutoční 28.4.2018 o 12.00 hod v Prešove, reštaurácia Sokolovňa. Program kongresu: Otvorenie,voľba komisii mandtovej,volebnej a návrhovej,scválenie programu. [...]

10. apríl, 2018|Kategória: Oznamy|

MS V SVEGU

Žiadam nominovaných aby zaplatili štartovné na MS Sveg 105,- EUR do 15. 02. 2018 na číslo účtu SZPZ: SK2556000000001225223031

10. apríl, 2018|Kategória: Oznamy|